Eripedagoog

Vladislava Masnits

Email -
vladislava@koneteraapiakeskus.ee
Tervishoiuspetsialisti kood
Töövaldkonnad

Tutvustus

2019. aastal alustasin õpinguid Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal. Sellest hetkest olen pühendunud tööle erivajadustega lastega. Olen töötanud lastekodus ning tegutsenud raskete vaimsete puuetega ja käitumisraskustega lastega. Jätkasin oma professionaalset arengut erikoolis, töötades seal esialgu abiõpetajana, hiljem ka klassijuhatajana. Oma töös rakendasin eri metoodikaid, mis toetasid õpiraskustega ja kerge intellektipuudega laste arengut.

Eripedagoogi töö on täis väljakutseid. Iga päev on eriline tänu sellele, et kohtud väga erinevate lastega ning püüad nende vajadustest aru saada. Iga kord peab mõtlema, kuidas last võiks kõige paremal viisil toetada ja aidata tal oma potentsiaali kasutada.

Teised töötajad