Logopeed

Lea Kübar

Email -
lea@koneteraapiakeskus.ee
Tervishoiuspetsialisti kood
G00039
Töövaldkonnad
suulise/kirjaliku kõne diagnostika, häälehäired, rinolaalia, alaalia, apraksia, düsartria, afaasia
Tegeleb laste ja täiskasvanutega.

Tutvustus

Lea lõpetas Tartu Ülikooli logopeedia eriala 2007. aastal.  On Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi asutajaliige, praegusel hetkel ka  EKLS juhatuse liige. Töötab logopeedina ka  Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Vaimse Tervise keskuses.

Logopeedina kasutab oma töös väga erinevaid materjale ja metoodikat sõltuvalt kliendi vanusest ja vajadustest. Kui lastele on viimasel aastakümnel loodud rohkelt praktilisi töövahendeid, siis täiskasvanud klientidele napib logopeedilises töös kasutatavat materjali. Sellest tingitult hakkas 2013. aastal koostöös IT firma Cognuse ja mitme eesti logopeediga looma ja arendama  veebipõhist interaktiivset harjutuste keskkonda http://koneravi.ee/, mille eesmärgiks on aidata kõnekahjustusega inimestel õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama, kirjutama ja lugema. Harjutused toetavad traditsioonilist kõneteraapiat, mis toimub logopeedi kabinetis.

Spetsialisti erialased õpingud:

2000-2007 Tartu Ülikool, logopeedia eriala. Lõputöö kaitstud teemal: “Rinolaalikute fonatsiooni hindamine eesti lastel”.

Lisaks ka erialaseid koolitusi:

Insuldihaigete kõnehäire, nende logopeediline ravi 5 AT
Hääle koolitus. Physical examination and the management of the hyper-functional larynx by manual treatment 18 t
Uut ja olulist lasteneuroloogiast 6t
5-6 – aastaste laste kõne hindamistesti koolitus 8t
Düsfaagia (neelamishäirete) täiendkoolitus 0, 25 AP
Sensoorsed kõnepuuded. Implandaadilaps. 16t
Düsartria 8t
Uued suunad logopeedias Eesti 0, 25 AP
Rasked vestlused lapsevanemaga 8t
Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia O,5 AP
Hääleteraapia spetsiifilised suunad 7t
Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia 0,5 EAP
Kõneapraksia 15 t
Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 8t
Rehabilitatsioonispetsilistide baaskoolitus 156 AT
Neelamishäired lastel ja täiskasvanutel 1,5 EAP
Täiskasvanute neurogeense düsfaagia
hindamine ja teraapia: praktiline kursus edasijõudnutele 1 EAP
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani 5 AT
Keelekida hindamise metoodikad 4 AT
Kurgu vaatamise kursus 4 AT
FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. 6.5 A
Logopeed- infektsiooni ohver või levitaja? 5 AT
Vokalisatsioonist häälikuni 8 AT
Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine 10 AT
Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel 16 AT

Teised töötajad