Logopeed

Darja Parts

Email -
darja@koneteraapiakeskus.ee
Tervishoiuspetsialisti kood
G00028
Töövaldkonnad
suulise/kirjaliku kõne diagnostika, müofunktsionaalsed häired, imetamisprobleemid, neelamishäired, düsartria, apraksia, kogelus
Tegeleb imikute, laste ja täiskasvanutega. Vastuvõtud eesti ja vene keeles.

Tutvustus

Darja alustas omad õpinguid 2006. aastal Tartu Ülikoolis. Logopeedina hakkas tööle magistrantuuri esimesel kursusel, lasteaias. Aastast 2011 töötab logopeedina ka kliinikus.  On kogemusi nii haridus, rehabilitatsiooni, meditsiinsüsteemis kui ka erapraksises.  On Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi asutajaliige, praegusel hetkel ka  EKLS juhatuse liige.

Spetsialisti erialased õpingud:

2006 – 2009   Tartu Ülikool, eripedagoogika (bakalauereus)
2009 – 2016   Tartu Ülikool, magistratuur (logopeedia haru)

Lisaks ka erialaseid koolitusi:

Muusikateraapiast ja selle võtete rakendamisest kõneravis (3 tundi)
Düsfaagiaga patsientide käsitlemine Eestis (6 tundi)
Neuroloogilise haige funktsionaalse seisundi hindamisvahendid (8 tundi)
Lastel esinevad psüühika- ja käitumishäired (8 tundi)
Õppimise eripärad ja neuroloogiline taust (4 tundi)
Sensoorse integratsiooni aspektide arvestamine kõneravitöös lastega (6 tundi)
Mänguline hääletöö (8 tundi)
Kõnekontroll- ja korrektsioon (0,5 AP)
Sensoorsed kõnepuuded (0,5 AP)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel (0,25 EAP)
Vaimse arengu probleemidega laste arengu hindamine ja toetamine (0,5 EAP)
Insuldihaigete kõnehäired ja nende logopeediline ravi (0,25 EAP)
Logopeedia täiendkoolituskursus venekeelsetele logopeedidele (6 EAP)
Logopeedia täiendkoolituskursus venekeelsetele logopeedidele (2 EAP)
Neelamishäired (2 EAP)
Orofatsiaalne müofunktsionaalne teraapia
Logopeediline massaaž
Logopeediline massaaž kuni 1. e.a. vanuses lastele: mälumine, neelamine, imemine
Keelekida hindamise metoodikad (4 AT)
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani (6AT)
FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika (6,5 AT)

Teised töötajad