Logopeed

Oksana Raushkina

Email -
oksana@koneteraapiakeskus.ee
Tervishoiuspetsialisti kood
-
Töövaldkonnad
logorütmika, foneemitaju probleemid, mitteverbaalne kommunikatsioon, alaalia, sekundraane kõne arengu hilistumine
Tegeleb venekeelsete lastega.

Tutvustus

Hariduskäik

1999-2004 The Moscow State Social University, master of science in Psychology.
1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-logopeed.

Töökogemus

2003- … Kolkja Lasteaed-põhikool. Õpetaja, logopeed.
2010-2011 Kallaste keskkool ja lasteaed. Logopeed.

Täiendkoolitused

2014 LAK-õppe ja keelekümbluse ABC 32 t.
2013 Lastel ja noorukitel esinevad psüühika-ja käitumishäired 6 t.
2012 Hariduslike erivajadustega lapsed üldhariduskoolis. Individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kooli individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kujundav hindamine. 6t
2008 Professionaalse ja emotsionaalse läbipõlemise sündroom, selle profülaktika ja korrektsiooni võimalused. • 6 t.
2007 Esimese kooliastme õpilaste ja nende vanemate ning pedagoogide sotsiaalse pädevuse psüholoogilise arendamise sisu ja tehnoloogiad.
2007 Kaasaegse tunni projekteerimine, arvestades õpilaste intellektuaalse arengu eripärasusi.
2006 Arenguvestluste läbiviimine laste õppeedukuse tulemuste põhjal. 6 t. 2006 Lugemis – ja kirjutamishäired noorematel koolilastel. Düsgraafia. Düsleksia. 6t
2006 Hariduslike erivajadustega põhikooli õpilaste toimetuleku toetamine. 160 t
2006 Kirjaliku kõnekeele rikkumise ärahoidmine, koolieelsetel lastel ja noorematel koolilastel. Kaasaegne lähenemine dispraktilise düsgraafiate diagnostikale, ennetamisele ja kõrvaldamisele. 16 t.
2006 Düsortograafia diagnostika ja korrektsioon kooliõpilastel logopeedilistes tundides. 16 t
2006 Hariduslike erivajadustega laste toetamine põhikoolis.
2005 Koolipedagoogika 160 t.

Teised töötajad