Tere tulemast!

Kõneteraapiakeskuse eesmärgiks on aidata patsientidel arendada või taastada neelamis-ja/või kommunikatsioonivõimet. Logopeedilist teenust osutatakse igas vanuses patsientidele nii perearsti teraapiafondi kaudu kui tasulise teenusena. Konsultatsioone ning teraapiat on võimalus saada eesti ja vene keeles. Meie keskuse logopeedid on kõik pikaaegse töökogemuse ning kliinilise praktikaga.

Omame Tervishoiuteenuse luba:
Link - https://mveeb.sm.ee/..

+372 5598 6998
info@koneteraapiakeskus.ee

 

Hindamine
 • Kõne arengu hindamine (primaarne ja sekundaarne ehk teisest puudest tingitud kõnepuue)
 • Kõnekahjustuse hindamine (peamiselt täiskasvanutel  nt. insuldijärgselt)
 • Hääldusprobleemide hindamine
 • Müofunktsionaalsete häirete hindamine
 • Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine
 • Kõne voolavuse hindamine (nt ealine kogelus, kogelus,  poltern);
 • Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine
 • Kirjutamis- ja lugemisraskuste diagnoosimine (nt düsgraafia, düsleksia);
 • Hääleprobleemi tuvastamine, vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamine uuringute läbiviimiseks ja nõustamine ;
 • Neelamisraskuse tuvastamine, vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamine uuringute läbiviimiseks ja nõustamine ;

 

Teraapia e ravi
 • Kõnearendus (nt. alaalia või teisest arenguprobleemist tingitud alakõne korral)
 • Kõnevõime taastamine (afaasia korral)
 • Häälikuseade (nt. düslaalia, müofunktsionaalsete puuete, düsartria, diktsiooniprobleemide korral)
 • Teraapia müofunktsionaalsete häirete korral (nt. vale neelamismuster, laps hoiab suud lahti jne)
 • Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine
 • Logopeediline massaaž (spetsialist on sertifitseeritud)
 • Kõne voolavuse teraapia (nt ealine kogelus, kogelus,  poltern);
 • Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia
 • Hääleteraapia
 • Neelamisteraapia (vajadusel, pärast neelamishäire diagnoosimist)

Mis on logopeedia?

 

Logopeedia on teadus kommunikatsioonipuuete avaldumisest, ennetamisest, hindamisest ja teraapiast. Logopeedia kui teaduse eesmärgiks on kirjeldada kommunikatsioonipuuete avaldumist, selgitada nende mehhanismi, välja töötada meetodid ja töökorraldus kõne-, hääle- ja keelepuuete, samuti neelamisprobleemide kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

Logopeed on kõne- ja suhtluspuuetega tegelev spetsialist, kes tegeleb oma töös nii väikeste laste, täiskasvanute kui ka eakate kõne arendamise, korrektsiooni ja taastamisega. Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, riiklikes Rajaleidja keskustes ning erapraksistes. Logopeedidel on Eestis kaks erialast ühendust Eesti Logopeedide Ühing ( http://www.elu.ee/) ja  Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts (https://ekls.ee/).