KAS

kõne arengu stimulatsioon

rühmatunnid lastele

1. Beebi-KAS

beebid vanuses 8-14 kuud

2. Maimik-KAS

väikesed lapsed vanuses 2a6k – 3a6k

3. Kooli-KAS

koolieelikud vanuses 4-7 aastat

4. Eri-KAS

alg- ja põhikooli õpiraskustega muukeelsed lapsed, kes soovivad omandada eesti keelt toetudes alternatiivkommunikatsiooni vahenditele

KAS programmid on suunatud lapse samm-sammuliseks erinevate närvisüsteemi osade kiiremaks häälestamiseks ja kõneliste oskuste õppeks.

KAS programmide sünnilugu

Esimesed KAS- programmid sündisid 2020 a karantiini ajal, mil vanemate juurdepääs spetsilistide abile oli piiratud. Meie keskuse spetsialistid alustasid veebipõhiste KAS programmidega nii eakohase kui ka arengu mahajäämusega laste peredele. Programmid olid suunatud lapsevanemate regulaarsele nõustamisele ja suunamisele ning sisaldasid erinevaid õppevideosid ja vestlust.

Tasakaalustatud sensoorne integratsioon

Tasakaalustatud tajuliste oskuste seostamine ja  stimuleerimine tähendab eelkõige seda, et  välditakse üksikute oskuste arengu forsseerimist ehk kunstlikku kiirendamist ning võetakse arvesse konkreetsete laste oskuste erinevat taset ja raskusi. Tasakaalustatud stimuleerimine tagab ühtlase, tugeva ja kindla vundamendi lapse kõneliseks arenguks.

KAS programmid toetuvad sensoorse  integratsiooni teooriale. Selle teooria printsiipe vaadeldes näeme, kuivõrd oluline on kõikide närvisüsteemi osade tasakaalustatud koostöö. Selle tulemuseks on lapse võimetekohane kõne areng ja optimaalsed õpioskused terveks eluks.

Eeloskused ehk närvisüsteemi valdkonnad peavad nagu maja vundament olema võimalikult ühtlased.

Lähtuvalt vajadusest, vanusest ja ontogeneetilise arengu verstapostidest pakume erivanuses lastele rühmatööd. Kõneteraapiakeskuse spetsialistide poolt välja töötatud KAS-programme pakutakse neljale erinevale sihtrühmale

Meie teenused

Hindamine

 • Kõne arengu hindamine (primaarne ja sekundaarne ehk teisest puudest tingitud kõnepuue)
 • Kõnekahjustuse hindamine (peamiselt täiskasvanutel  nt. insuldijärgselt)
 • Hääldusprobleemide hindamine
 • Müofunktsionaalsete häirete hindamine
 • Imemis-, mälumis- ja neelamismustri hindamine
 • Kõne voolavuse hindamine (nt ealine kogelus, kogelus,  poltern);
 • Koolivalmiduse, s.h. kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine
 • Kirjutamis- ja lugemisraskuste diagnoosimine (nt düsgraafia, düsleksia);
 • Hääleprobleemi tuvastamine, vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamine uuringute läbiviimiseks ja nõustamine ;
 • Neelamisraskuse tuvastamine, vajadusel teiste spetsialistide juurde suunamine uuringute läbiviimiseks ja nõustamine ;

Teraapia e. ravi

 • Kõnearendus (nt. alaalia või teisest arenguprobleemist tingitud alakõne korral)
 • Kõnevõime taastamine (afaasia korral)
 • Häälikuseade (nt. düslaalia, müofunktsionaalsete puuete, düsartria, diktsiooniprobleemide korral)
 • Teraapia müofunktsionaalsete häirete korral (nt. vale neelamismuster, laps hoiab suud lahti jne)
 • Väikse lapse imemis- ja mälumisfunktsiooni arendamine
 • Logopeediline massaaž (spetsialist on sertifitseeritud)
 • Kõne voolavuse teraapia (nt ealine kogelus, kogelus,  poltern);
 • Spetsiifiliste kirjutamis- ja lugemishäirete ületamise teraapia
 • Hääleteraapia
 • Neelamisteraapia (vajadusel, pärast neelamishäire diagnoosimist)

Mis on LOGOPEEDIA?

Logopeedia on teadus kommunikatsioonipuuete avaldumisest, ennetamisest, hindamisest ja teraapiast. Logopeedia kui teaduse eesmärgiks on kirjeldada kommunikatsioonipuuete avaldumist, selgitada nende mehhanismi, välja töötada meetodid ja töökorraldus kõne-, hääle- ja keelepuuete, samuti neelamisprobleemide kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

Logopeed on kõne- ja suhtluspuuetega tegelev spetsialist, kes tegeleb oma töös nii väikeste laste, täiskasvanute kui ka eakate kõne arendamise, korrektsiooni ja taastamisega. Eestis saab logopeediks õppida ainult Tartu Ülikooli magistriõppes.

Logopeedid töötavad Eestis haridus-, sotsiaal-, ja tervishoiusüsteemis: koolides, lasteaedades, kliinikutes, rehabilitatsioonikeskustes, riiklikes Rajaleidja keskustes ning erapraksistes. Logopeedidel on Eestis kaks erialast ühendust Eesti Logopeedide Ühing ( http://www.elu.ee/) ja  Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts (https://ekls.ee/).

Konsultatsioone ning teraapiat on võimalus saada eesti ja vene keeles.

Jälgi meid
Facebookis

Kontakt

Tel:  +372 5598 6998
E-R kell 8-16 (eesti k, vene k)
E
mail:  info@koneteraapiakeskus.ee

Aadress

Tartu Biopark,
Tiigi 61b, 50410, Tartu

Andmed

Kõneteraapiakeskus OÜ
Registrikood: 14533869
Tegevusluba: L05125, L06563, L06562