Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Esmane vastuvõtt (kõne hindamine ja uuring, kõnearendusplaani koostamine)
kestvusega kuni 60 minutit- 40 €

Korduv vastuvõtt
kestvusega kuni 60 minutit – 35 €

Lisateenused
iseloomustuse koostamine – 20 €

Omavastutus

Mitteilmumine/teavitamine alla 48h (2 tööpäeva) – 20 €

Teraapiafondi korral patsiendi omaosalus 10 EUR teraapiakorra kohta.

*Hinnakiri muudatus alates 16. novembrist 2020 a.