Logopeed

Signe Süvaorg

Email -
signe@koneteraapiakeskus.ee
Tervishoiuspetsialisti kood
G00041
Töövaldkonnad
varajane kõne stimuleerimine, düslaalia, alaalia
Tegeleb lastega.

Tutvustus

Alustas õpinguid 2015. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal. On olnud praktikal ja tööl SA Agrenska Fondi erivajadustega lastelaagris Tammistu mõisas, samuti rehabilitatsioonikeskuses Activitas OÜ ja psühhiaatriakliinikus Ambromed. Tartu Ülikoolis on ta läbinud tuutorikoolituse, nõustanud ja aidanud oma eriala esmakursuslasi. Signe on töötanud töövahenduskonsultandina Eesti Töötukassas, kus igapäevane töö sisaldas ka erivajadustega inimeste nõustamist, neile teenuste ja toetuste korraldamist.

Signe on läbinud logopeedia praktika lasteaias ja kliinikus. Kliiniku praktika on ta läbinud TÜ Lastekliinikus, töötades lastega vanuses 1-11a. Tööd täiskasvanutega on ta praktiseerinud TÜ Närvikliinikus.

Logopeedina alustas tööd Babysport lastekeskuses 2020. aasta märtsis, kus ta tegeles rehabilitatsiooniteenuseid vajavate lastega. Magistriõpingud lõpetas 2020. aasta juunis ja lõputöö kaitses teemal „Kilpnäärme operatsiooni eelsete patsientide hääle- ja neelamishäired“.

Erialased koolitused:

  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel (veebr 2019, 6h)
  • Varajane märkamine ja psühhomotoorse arengu toetamine (nov 2019, 5h)
  • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod (nov 2019, 6h)
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4- aastaste laste kõne uurimisel (sept 2020, 5h)
  • Veebiseminar: Neuroloogiliste probleemidega väikelaps (dets 2020)
  • Huule- ja/või suulaelõhega (HSL) sündinud laste perekonna toetamine ja
    kõne arengu eripärad (sept 2021)
  • Müofunktsionaalne teraapia koolieelses eas (okt 2021)

Teised töötajad