Profiil -

Lea Kübar

lea

Lea Kübar

Logopeed

Töövaldkonnad

suulise/kirjaliku kõne diagnostika, häälehäired, rinolaalia, alaalia, apraksia, düsartria, afaasia.

Tervishoiuspetsialisti kood

G00039

Tutvustus

Lea lõpetas Tartu Ülikooli logopeedia eriala 2007. aastal.  On Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi asutajaliige, praegusel hetkel ka  EKLS juhatuse liige. Töötab logopeedina ka  Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Vaimse Tervise keskuses. 

Logopeedina kasutab oma töös väga erinevaid materjale ja metoodikat sõltuvalt kliendi vanusest ja vajadustest. Kui lastele on viimasel aastakümnel loodud rohkelt praktilisi töövahendeid, siis täiskasvanud klientidele napib logopeedilises töös kasutatavat materjali. Sellest tingitult hakkas 2013. aastal koostöös IT firma Cognuse ja mitme eesti logopeediga looma ja arendama  veebipõhist interaktiivset harjutuste keskkonda http://koneravi.ee/, mille eesmärgiks on aidata kõnekahjustusega inimestel õppida uuesti rääkima, kõnest aru saama, kirjutama ja lugema. Harjutused toetavad traditsioonilist kõneteraapiat, mis toimub logopeedi kabinetis.

Insuldihaigete kõnehäire, nende logopeediline ravi 5 AT
Hääle koolitus. Physical examination and the management of the hyper-functional larynx by manual treatment 18 t
Uut ja olulist lasteneuroloogiast 6t
5-6 – aastaste laste kõne hindamistesti koolitus 8t
Düsfaagia (neelamishäirete) täiendkoolitus 0, 25 AP
Sensoorsed kõnepuuded. Implandaadilaps. 16t
Düsartria 8t
Uued suunad logopeedias Eesti 0, 25 APj
Rasked vestlused lapsevanemaga 8t
Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia O,5 AP
Hääleteraapia spetsiifilised suunad 7t

oksana

Lea Kübar

Logopeed
getter

Lea Kübar

Logopeed
maarja liis

Lea Kübar

Logopeed