Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

[ OLD ] Logopeed Laine Lilleoja

Laine Lilleoja

Logopeed
laine@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
Tutvustus

Laine alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 2011. aastal ja lõpetas logopeedia erialase magistri 2017. aastal. Magistritöö on teinud teemal "Õpetajate poolt 3–4-aastaste laste sotsiaalsetele oskustele antud hinnangute seos lapse kõne arengu ja kasvukeskkonnaga". Varasemat tööalast kogemust
on omandanud nii lasteaias, koolis kui ka rehabilitatsioonisüsteemis. Logopeed on Eesti Logopeedide Ühingu liige, lisaks kuulub Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühendusse.

Spetsialisti erialased õpingud:

2014–2017 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava,
haridusteaduse magistrikraad (logopeedia)
2011–2014 Tartu Ülikool, eripedagoogika bakalaureuseõppekava,
haridusteaduse bakalaureusekraad

Erialased koolitused:

Alveolaarsete häälikute seade (dets 2019)
Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis (nov 2019)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel (juuni 2019)
Lapse suu: suu- ja keele funktsioonide mõjust lapse arengule (aprill 2019)
VI Baltimaade logopeediakongress: autism (aprill 2019)
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps (jaan 2019)
Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid (jaan 2019)
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani (nov 2018)
Keelekida hindamise metoodikad (mai 2018)
Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks
lugemisraskustega õpilastega (veebr–märts 2017)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine
5–6-aastaste laste kõne uurimisel (sept 2015)

Logopeed Aile Tomson

Aile Tomson

Logopeed
aile@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
K, R
Tutvustus

Lõpetas Tartu Ülikooli magistriõppe logopeedia suunal 2019. aastal. Aile magistritöö teema oli ,,Suktsessiivse kakskeelsusega koolieelikute jutustamisoskuse hindamine“. Varasemalt on töötanud tugisikuna, samuti logopeedina nii koolis kui ka lasteaias. On olnud praktikajuhendaja logopeedia eriala üliõpilastele. Kuulub Eesti Logopeedide Ühingusse, samuti Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühendusse.

Erialased koolitused:

Täiskasvanud õppija toetamine: logopeedia praktikajuhendajate koolitus. Tartu Ülikooli täiendkoolitus, 2021 (16h).
J.A.Strebeleva Eesti oludele kohandatud metoodika kasutajakoolitus. Tartu Ülikooli täiendkoolitus, 2021 (8h).
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4-aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ koolitus, 2020 (5h).
Autistliku lapse kõne arendamine. ELÜ koolitus, 2019 (6h)
Alveolaarsete häälikute seade. ELÜ koolitus, 2019 (8h)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ koolitus, 2019 (6h)
Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid. ELÜ koolitus, 2019 (8h)

Imetamisnõustaja Juta Ernits

Juta Ernits

Imetamisnõustaja, lasteõde
juta@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Juta lõpetas 1974a Tartu meditsiinikooli meditsiiniõe erialal. Oma tööelu alustas ta Maarjamõisa haigla hingamiskeskuse intensiivravi palati õena. Omab
meditsiiniõena aastatepikkust ja mitmekülgset töökogemust nii lastega (Tartu Kliiniline Sünnitusmaja, Tartu Linna KL. lastehaigla, TÜ Lastekliinik) kui
täiskasvanutega (Maramaa Kliinik töötervishoiuõde, Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik statsionaarne õde). Alates 1994 aastast töötab Juta imetamisnõustajana. 1997-2021 oli Juta Hea Alguse pereprogrammi perekülastaja. Samuti on ta aastaid kureerinud täiendkursust „Terve laps“. Aastatel 2005-2016 oli ta koolituse „Mitmekesine lasteõendus“ korraldaja. 2011 aastast alates on rahvusvahelise teadusuuringu Diabimmuune töögrupi liige. Samuti on Juta koolituskeskus LUWI lektor ja „Beebisõbralik Haigla“ hindajate töögrupi liige. Juta on läbinud järgmisi erialaseid koolitusi

Olulisemad täiendkoolitused:

2005- 2006 Psühhoteraapia ja nõustamise koolituskeskus Eesti Pereteraapia Ühing
„Sissejuhatav kursus perekonnapsühholoogiast ja –psühhoteraapiast“
2005 Kontakt Konverentsid „ Arenguvestlus = tulemusjuhtimine“ SELF II OÜ „Koostöö muudatuste tingimustes“
2004 Eesti Õdede-uurijate Nõukogu „Õed elanikkonna tervise edendamisel“
2003 Tervise Arengu Instituut „Muutuste juhtimine kvaliteedi parendamiseks: keskastme juhi roll tervishoius“
1999 Lasteõdede spetsialiseerumiskursus Jüvasküla Üliõpilaste Täienduskoolituskeskus „Rühmajuhi koolitus“
Programm „ Hea algus“ Perekülastaja väljaõpe
1996 as Psyche LDT „Lastevanemate efektiivsuse Treening“
1995 UNICEF „Lapsesõbraliku haigla hindajate treeningkursus“

Logopeed Maarja-Liis Rants

Maarja-Liis Rants

Kliiniline logopeed
maarjaliis@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
Kokkuleppel
Tutvustus

Maarja-Liis töötab alates 2013. aastast haiglas nii laste kui täiskasvanutega, lisaks on ta rehabilitatsioonimeeskonna liige ning osutab rehabilitatsiooniteenuseid. Maarja-Liisile pakub suurt huvi töö täiskasvanutega, kellel esinevad neelamis- ning kõnehäired. Teraapia vajaduse hindamisel ja läbiviimisel lähtub logopeed igast inimesest eraldi. Koostab ja kohandab individuaalselt igale kliendile sobiliku materjali. Maarja-Liis täiendab end pidevalt erialastel koolitustel.

Spetsialisti erialased õpingud:

2011–2013     Tartu Ülikool. Haridusteaduse magister (logopeedia)
2008–2011     Tartu Ülikool. Haridusteaduse bakalaureus (eripedagoogika)

Kutsejärk:

Kliiniline logopeed, tase 7 (tunnistuse nr 121272)

Erialased koolitused:

2020
Näonärvihalvatused – logopeediline diagnostika ja ravi. EKLS

2019
Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia kliinilisele logopeedile. Videofluoroskoopilise neelamisuuring, läbiviimine ja tõlgendamine. EKLS
FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia. EKLS
Farmakoloogia kliinilisele logopeedile

2018
Vokalisatsioonist häälikuteni. ELÜ
Pre-Congress Course. Dysphagia in Critical Care and Respiratory Disease. 8th ESSD Congress , Dublin
Täiskasvanute neurogeense düsfaagia hindamine ja teraapia: praktiline kursus edasijõudnutele. Tartu Ülikooli täienduskursus

2017
Motiveeriv intervjueerimine logopeedias. ELÜ
Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad – meeskonnatöö. Tartu Ülikooli täienduskursus
Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. ELÜ

2016
Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia lastel ning täiskasvanutel. ELÜ

2015
Hääleteraapia spetsiifilised suunad. ELÜ
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ
Kogeluse hindamine ja teraapia. ELÜ

Logopeed Oksana Raushkina

Oksana Raushkina

Logopeed
oksana@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööeaeg
kokkuleppel
Tutvustus:

Hariduskäik

1999-2004 The Moscow State Social University, master of science in Psychology.
1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-logopeed.

Töökogemus

2003- ... Kolkja Lasteaed-põhikool. Õpetaja, logopeed.
2010-2011 Kallaste keskkool ja lasteaed. Logopeed.

Täiendkoolitused

2014 LAK-õppe ja keelekümbluse ABC 32 t.
2013 Lastel ja noorukitel esinevad psüühika-ja käitumishäired 6 t.
2012 Hariduslike erivajadustega lapsed üldhariduskoolis. Individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kooli individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kujundav hindamine. 6t
2008 Professionaalse ja emotsionaalse läbipõlemise sündroom, selle profülaktika ja korrektsiooni võimalused. • 6 t.
2007 Esimese kooliastme õpilaste ja nende vanemate ning pedagoogide sotsiaalse pädevuse psüholoogilise arendamise sisu ja tehnoloogiad.
2007 Kaasaegse tunni projekteerimine, arvestades õpilaste intellektuaalse arengu eripärasusi.
2006 Arenguvestluste läbiviimine laste õppeedukuse tulemuste põhjal. 6 t. 2006 Lugemis - ja kirjutamishäired noorematel koolilastel. Düsgraafia. Düsleksia. 6t
2006 Hariduslike erivajadustega põhikooli õpilaste toimetuleku toetamine. 160 t
2006 Kirjaliku kõnekeele rikkumise ärahoidmine, koolieelsetel lastel ja noorematel koolilastel. Kaasaegne lähenemine dispraktilise düsgraafiate diagnostikale, ennetamisele ja kõrvaldamisele. 16 t.
2006 Düsortograafia diagnostika ja korrektsioon kooliõpilastel logopeedilistes tundides. 16 t
2006 Hariduslike erivajadustega laste toetamine põhikoolis.
2005 Koolipedagoogika 160 t.

[ OLD ] Logopeed Julia Krehhov

Julia Krehhov

Logopeed
julia@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
lapsehoolduspuhkusel
Tutvustus:

Julia lõpetas logopeedia magistriõpingud 2017. aastal cum laude.  Logopeedina töötamist alustas ta 2016. aastal koolieelses lasteasutuses. Nüüdseks on tal kogemusi nii haridus-, meditsiini- ning sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas. Hetkel töötab logopeedina ka kliinikus. Osaleb logopeedidele suunatud koolitustel nii Eestis kui välismaal. Julia erialane huvi on imikute, väikelaste ja täiskasvanute neelamis- ja söömishäired. Teostab teraapiat peamiselt eesti keeles, kuid suhtleb vajadusel ka vene keeles.

Spetsialisti erialased õpingud:

2015 - 2017    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, eripedagoogika ja logopeedia (logopeedia suund). Magistrikraad (cum laude)

Magistritöö kaitsud teemal: Fiiberendoskoopiline neelamisuuringu usaldusväärsus penetratsiooni ja aspiratsiooni esinemise hindamisel penetratsiooni-aspiratsiooni skaala alusel.

2012 - 2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, eripedagoogika.

Bakalaureuse kraad

Erialased koolitused

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 6t
Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 8t
Kõneapraksia 15t
Pea piirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia 8t
Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel 16t
Silmajälgimise tehnoloogia kasutamine erivajadustega laste ja täiskasvanute alternatiivkommunikatsioonis 8t
Kerge vaimse alaarenguga õpilaste pragmaatiliste oskuste arendamine 4t
Kõne-eelsete ja järgsete pragmaatiliste oskuste ja mängu hindamine. Testid pragmaatiliste oskuste hindamiseks. Teraapia verbaalsete ja mitteverbaalsete suhtlemisoskuste arendamiseks 28h
Neonataalsed ja pediaatrilised söömishäired: hindamine ja sekkumine intensiivravis ja pärast väljakirjutamist 8,5t

 

[ OLD ] Psühholoog Ljudmilla Saar

Ljudmilla Saar

Psühholoog
ljudmilla@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööeaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Ljudmilla alustas oma õpinguid 2004 a. Tartu Ülikoolis. Aastast 2009 töötanud erinevates rehabilitatsiooniasutustes (Dorpat Tervis OÜ, Valga Haigla AS, MTÜ Ühiselt). 2011.aastast Ljudmilla on Gordoni Perekooli koolitaja. Kõige rohkem kogemust tööl erivajadustega lastega (vaimne alaareng, autism). Töös kasutab liivateraapiat, ABA teraapia meetodit ja PECS süsteemi

Spetsialisti erialased õpingud:

2008-2011 Tartu Ülikool, magistratuur, psühholoogia erialal
2005-2008 Tartu Ülikool, bakalauruse kraad psühholoogia erialal

Täiendkoolitus:

2020 PECS, level 1 training (Alternatiivse kommunikatsiooni süsteem)
2019 Imetamisnõustamise baaskoolitus
2018 Täiskasvanute koolitaja koolitus“
2012-2014-„Liivateraapia konsulteerimisel, saatmisel ja haridusel“, (360 tundi)
2012- ... Applied Behavior Analysis , Behavior treatment and Tecnology ( kokku 185 tundi)
2011 Gordoni perekooli koolitajate väljaõppe, oman 1 kutsetase

2011 Perekonsultatsioonid OÜ, Pereteraapia algkursus
2010 Tartu Ülikool, Laste nõustamine ja psühhoteraapia 1
(kokku 198 tundi

Logopeed Signe Süvaorg

Signe Süvaorg

Logopeed
signe@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Alustas õpinguid 2015. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal. On olnud praktikal ja tööl SA Agrenska Fondi erivajadustega lastelaagris Tammistu mõisas, samuti rehabilitatsioonikeskuses Activitas OÜ ja psühhiaatriakliinikus Ambromed. Tartu Ülikoolis on ta läbinud tuutorikoolituse, nõustanud ja aidanud oma eriala esmakursuslasi. Signe on töötanud töövahenduskonsultandina Eesti Töötukassas, kus igapäevane töö sisaldas ka erivajadustega inimeste nõustamist, neile teenuste ja toetuste korraldamist.

Signe on läbinud logopeedia praktika lasteaias ja kliinikus. Kliiniku praktika on ta läbinud TÜ Lastekliinikus, töötades lastega vanuses 1-11a. Tööd täiskasvanutega on ta praktiseerinud TÜ Närvikliinikus.

Logopeedina alustas tööd Babysport lastekeskuses 2020. aasta märtsis, kus ta tegeles rehabilitatsiooniteenuseid vajavate lastega. Magistriõpingud lõpetas 2020. aasta juunis ja lõputöö kaitses teemal „Kilpnäärme operatsiooni eelsete patsientide hääle- ja neelamishäired“.

Erialased koolitused:

  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel (veebr 2019, 6h)
  • Varajane märkamine ja psühhomotoorse arengu toetamine (nov 2019, 5h)
  • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod (nov 2019, 6h)
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4- aastaste laste kõne uurimisel (sept 2020, 5h)
  • Veebiseminar: Neuroloogiliste probleemidega väikelaps (dets 2020)
  • Huule- ja/või suulaelõhega (HSL) sündinud laste perekonna toetamine ja
    kõne arengu eripärad (sept 2021)
  • Müofunktsionaalne teraapia koolieelses eas (okt 2021)