KAS programmid

Kõne arengu stimuleerimine

KAS programmid on suunatud lapse samm-sammuliseks erinevate närvisüsteemi osade kiiremaks häälestamiseks ja kõneliste oskuste õppeks. Varase lapsepõlve kogemused kujundavad suures osas lapse aju arengupotentsiaali. 

 

Esimesed KAS-programmid SÜNDISID 2020 a karantiini ajal, mil vanemate juurdepääs spetsilistide abile oli piiratud. Meie keskuse spetsialistid alustasid veebipõhiste KAS programmidega nii eakohase kui ka arengu mahajäämusega laste peredele. Programmid olid suunatud lapsevanemate regulaarsele nõustamisele ja suunamisele ning sisaldasid erinevaid õppevideosid ja vestlust.

Tasakaalustatud tajuliste oskuste seostamine ja  stimuleerimine TÄHENDAB eelkõige seda, et  välditakse üksikute oskuste arengu forsseerimist ehk kunstlikku kiirendamist ning võetakse arvesse konkreetsete laste oskuste erinevat taset ja raskusi. Tasakaalustatud stimuleerimine tagab ühtlase, tugeva ja kindla vundamendi lapse kõneliseks arenguks.

KAS programmid toetuvad sensoorse  integratsiooni teooriale. Selle teooria printsiipe vaadeldes näeme, kuivõrd oluline on kõikide närvisüsteemi osade tasakaalustatud koostöö. Selle tulemuseks on lapse võimetekohane kõne areng ja optimaalsed õpioskused terveks eluks.

Eeloskused ehk närvisüsteemi valdkonnad peavad nagu maja vundament olema võimalikult ühtlased. Uusi seoseid ja teadmisi ei pea kõigi ajus tekkivate seoste abil omandama kohe. osa seoseid soodustab õppimist tulevikus. Kui aju stimuleeritakse normaalselt, on hiljem lihtne õppida.

1. Beebi-KAS

beebid vanuses 8-14 kuud

2. Maimik-KAS

väikesed lapsed vanuses 2a6k – 3a6k

3. Kooli-KAS

koolieelikud vanuses 4-7 aastat

4. Eri-KAS

alg- ja põhikooli õpiraskustega muukeelsed lapsed, kes soovivad omandada eesti keelt toetudes alternatiivkommunikatsiooni vahenditele

Vali-RUHM2.png

Beebi -KAS

9

Beebi-KAS programm, mis on loodud lapse optimaalseks stimuleerimiseks ning lapsevanema toetamiseks.

Uuringud näitavad, et rääkima õppides võivad raskustesse sattuda lapsed, kes pole beebieas saanud vajalikku stimulatsiooni. Beebi aju areneb tänu tagasisidele ümbruskonnast. Ajus tekkivad seosed mõjutavad lapse arengut. Nii õpib kiiremini rääkima see laps, kes on sünnist saadik viibinud elavas keelekeskkonnas. Lapsest, kelle lalinale vastatakse naeratuse ja kõnega, kujuneb tõenäoliselt emotsionaalselt tundlik inimene.

Kõneteraapiakeskus pakub tasakaalustatud rühmatööd beebidele ja vanematele. Rühmatöö käigus saab vanem lapsega mängulise tegevuse najal omandada olulisi võtteid, mida saab kodus jooksvalt kasutada. Spetsialist juhendab tegevust, vajadusel nõustab ja suunab.

Rühm

Vanus

Rühma suurus

Kuumakse

Tunnitasu

BeebiKAS

8-14 elukuud

7-10 last

68 eur

17 eur/tund

BeebiKAS (vene k)

8-14 elukuud

7-10 last

68 eur

17 eur/tund

Registreeri KAS rühmatundi