Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Esmane vastuvõtt (kõne hindamine ja uuring, kõnearendusplaani koostamine)
kestvusega kuni 60 minutit- 55 €

Korduv vastuvõtt
kestvusega kuni 60 minutit – 40 €

Kaugteenus 

kestvusega kuni 45 minutit- 40€

Lisateenused
iseloomustuse koostamine – 20 €

Omavastutus

Mitteilmumine/teavitamine alla 48h (2 tööpäeva) – 20 €

Teraapiafondi korral patsiendi omaosalus 10 EUR teraapiakorra kohta.

Alates 17.05.2021 toimub logopeedilise teenuse eest tasumine teenusejärgselt kohapeal kas kaardimaksena või sularahas.