Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Psühholoog Natalia Rediskina

Natalia Rediskina

Psühholoog
natalia@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Praktilise psühholoogia magister Natalia Rediskina õppis eksistentsiaalset psühhoteraapiat, liivateraapiat, tööd alateadvusega, rakenduslikku käitumisanalüüsi. Üle 20 aastane töökogemus vanemate ja lastega.

Kasulik kohtuda

- kui sa ei suuda oma lapse tunnetega toime tulla
- kui teil on raske toime tulla hirmudega lapse tuleviku pärast
- kui tunned end süüdi, et miski areneb lapsel ebaühtlaselt või omapäraselt
- kui sa ei tea, kuidas oma lapsega hakkama saada
- kui koged suurt stressi lasteaia- või koolitöötajatega suheldes
- kui teil on teie olukorrast arusaamatuse tõttu raske oma sugulastega suhelda
- kui sulle teeb haiget asjaolu, et sugulane ei lepi lapse raskustega

Läbinud koolitused:
Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus 2022
Laste ja noorukite käitumishäired ja enesekahjustav käitumine 2022
J.A.Strebeleva eesti oludele kohandatud metoodika kasutajakoolitus 2022
Neirographica Basic Level (Lifting Inner Constreints, NeuroComposition) 2022
Neirographica (Basic level) algorithm: Lifting Inner Constraints 2021
Psühholoogiline esmaabi 2020
Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi 2019
Mänguteraapia kasutamine töös hüperaktiivsetele lastega 2019
Koolipsühholoogide kovisioon 2019
Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused 2019
Meeleolu- ja emotsionaalsed häired 2019
KiVa tiimi baaskoolitus 2019
Psühholoogiline eneseabi 2018
Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine 2018
Koolipsühholoogide kovisioon 2018
Psühhoteraapia võtted ja meetodid traumatöös laste ja noortega 2018
Stressivaba keha – võti teadlikkusse 2017.a. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi töötades HIV ja narkomaania valdkondas? 2016.a. (Tervise Aredgu Instituut)
Muinasjututeraapiapsühholoogilisel nõustamisel 22.05.2016.a. (Let’s play perekeskus)
Sõltuvusravi ja rehabilitatsioonis kasutatavad metoodikad 2014. a.(Eesti-Šveitsi koostööprogrammi proekti raames Justisministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi poolt))
Sotsiaalpsühholoogilised ja metoodikalised aspektid narkosõltlastega töös 2014. a. (Tartu Ülikooli Narva Kolledž)
Mentaliseerimisel põhinev ravi 2014. a. (Tervise Aredgu Instituut)
Rehabilitatsiooniprogramm pere- või paarisuhtevägivallas süüdimõistetud meestele – ettevalmistav koolitus grupivedajatele 2014.a. (Tartu Ülikooli Euroopa kolledž)
Functional assessment and behavioral modification 2012.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy)
Basic principles of Applied Behavior Analysis and Behavior chenge procedures 2011.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy)
Vebal behavior assessment and teaching procedures 2011.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy
Andekas õpilane koolis 2011.a. (Taru Ülikooli)
Psühhosomaatiliste häirete psühhoteraapia 2011.a.
Läbipõlemise ennetamine 2010.a (MTÜ NÜ Hellanes)
Käitumis- ja õppimisprobleemidega laps. Areng ja kasvatus 2008.a. (UNICEF Eesti Rahvuskomitee programmi „Eesti laps ja pere“ raames)
Aredguvestlused (videotrening) 2008.a. (MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus)
Püüame teineteist mõista 2008.a. (Tallinna Ülikool)
Sõltuvusprobleemid kooliastel II osa 2007.a. (Tartu Linnavalitsus Tervishoiuosakond)
Õpilase individuaalse toetamine – täienduskoolitus koolimeeskondadele 2006.a. (Tartu Ülikool)
Kooli arengukava koostamine 2006.a. (OÜ Õppekeskus Intellekt)
Uimastiennetusmetoodika Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus 2006.a. (Inemiseõpetuse Ühing Eesti Haigekassa)
Sotsiaal+ majanduslikes raskustes perede teismeliste eripäraga arvestamine õppeprotsessis 2005.a. (MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus)
Psühholoogiline kriisiabi koolis 2005.a. (MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing)
Stressi juhtimine. Konfkiktide lahendamine tervisthoidval viisil 2006.a. (Tartu Ülikool ja Eesti Tervisekasvatus Ühing)
Uued strateegiad vabadele lastele 2000.a. (International Center for Assault Prevention)

Läbinud seminarid/konverentsid:
Laste õiguste kaitse ja abivajava lapse abistamine 2020
Estonian Network of people living with HIV hereby 2018
Metaphorization and transcultural approach in counselling and psychtherapy 2017.a.
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VIII suvekool 2016
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VII suvekool 2015
Tervisedenduse lõimimine kliinilisse praktikasse 2014
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VI suvekool 2014
Eksistentsiaalne teraapia 2013.a.
HIV-i ja narkomaania ennetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite V suvekool 2013
Foorum „Kaasav haridus, milline on meie valmisolek?“ 2012.a.
Eesti Autismiühingu 20.aastapäeva konverensil „Oleme täisealised, mis edasi?“ 2011.a.
Rediscovering Awe: Emergence of a Depth Spirituality 2005.a

Postitused:
ISBN-13:978-613-8-38331-4 «Поговори со мной, Душа» raamatu autor 2019ISSN 1691-0796 Метафоризация и транскультуральный подход в консультации и психотерапии. Сборник научных статей No 32
Artikli autor «Ассоциативные карты как ключ для понимания» 2017

Ametialased saavutused:
Aasta tervishoiuvaldkonna spetsialist 2013 - sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse psühholoog

Eripedagoog Anne Nurmik

Anne Nurmik

Eripedagoog-nõustaja, logopeedi assistent
anne@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
K, R
Tutvustus

Annest sai eripedagoog 2017.aastal Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja magistri õppekava lõpetamisel. Seejuures oli see tema teine magistritasemel haridus, sest 1993.aastal lõpetas ta sama ülikooli eelkäija, Tallinna Pedagoogikainstituudi, joonestamise ja kunstiõpetuse õpetaja eriala.

Pedagoogilist tööd alustas Anne seejuures juba 1986.aastal. Seega on Anne laste õpetamiseks vajalikud kogemused omandanud pika aja jooksul. Anne on olnud Jõgeva kunstikooli asutaja, pikaaegne juht ja õpetaja. Viimane oli ka määravaks sellele, et Annest eripedagoog sai. Nimelt puutus Anne oma kunstikooli töös sageli kokku õpilastega, kes oma üldhariduskoolis õppimisel tekkinud raskusi temaga jagada ja arutada soovisid. Nõnda kasvaski aastatega mõistmine, et näiteks kunstis andekad lapsed võivad oma individuaalsete eripärade osas üldhariduskoolis sootuks märkamata ja toetamata olla.

2014.aastal tegi Anne oma senist tööd muutva pöördelise otsuse, asudes tööle Jõgevamaa Rajaleidja keskuse ja koolidele hariduslikke soovitusi andma hakanud maakondliku nõustamiskomisjoni juhina. Nüüd sai Anne olla päriselt toeks erivajadustega lastele ja nende peredele. Seejuures asus ta ka ise eripedagoogiks õppima. Tänaseks on Annel rohkelt töökogemust hariduslike erivajadustega laste toetamisel ja arendamise. Ta on töötanud kõnepuuetega lastele mõeldud erikoolis ning eripedagoogina lasteaias, üldhariduskoolis, rehabilitatsioonimeeskonnas ja erapraksises.

Lapsed ja lapsevanemad, kellega ta koostööd on teinud, on jäänud temaga koostööd tegema aastateks. Eripedagoogina lähtub Anne alati lapse arengutasemest ning oma tõhusaimaks õpetamisviisiks ja õpitu kinnistamiseks kasutab ta mängu. Kuna ka uuringute järgi on laste juhtiv õppimisviis mäng, on Anne
eripedagoogi tunnid laste poolt väga oodatud. Lausa „mängides“ saavad erinevas vanuses lapsed selgeks osaoskused, mis neile eelnevalt raskusi on valmistanud. Koostööst lapsevanematega on Anne saanud palju tänu, sest hinnates lapse arengutaset selgitab ja mudeldab ta lapse hakkamasaamist aga ka õppimist vajavaid osaoskusi lapsevanemale. Viimane suurendab lapsevanema mõistmist ja koostöösoovi, mistõttu on ka lapse areng paremini tagatud.

Anne on valmis laste ja vanematega koostööks nii vahetu kontakti kui ka e-õppena. E-õppe jaoks kasutab ta enda loodud e-õpikeskkonda aga ka teisi põnevaid võimalusi.

[ OLD ] Logopeed Laine Lilleoja

Laine Lilleoja

Logopeed
laine@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
Tutvustus

Laine alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 2011. aastal ja lõpetas logopeedia erialase magistri 2017. aastal. Magistritöö on teinud teemal "Õpetajate poolt 3–4-aastaste laste sotsiaalsetele oskustele antud hinnangute seos lapse kõne arengu ja kasvukeskkonnaga". Varasemat tööalast kogemust
on omandanud nii lasteaias, koolis kui ka rehabilitatsioonisüsteemis. Logopeed on Eesti Logopeedide Ühingu liige, lisaks kuulub Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühendusse.

Spetsialisti erialased õpingud:

2014–2017 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava,
haridusteaduse magistrikraad (logopeedia)
2011–2014 Tartu Ülikool, eripedagoogika bakalaureuseõppekava,
haridusteaduse bakalaureusekraad

Erialased koolitused:

Alveolaarsete häälikute seade (dets 2019)
Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis (nov 2019)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel (juuni 2019)
Lapse suu: suu- ja keele funktsioonide mõjust lapse arengule (aprill 2019)
VI Baltimaade logopeediakongress: autism (aprill 2019)
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps (jaan 2019)
Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid (jaan 2019)
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani (nov 2018)
Keelekida hindamise metoodikad (mai 2018)
Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks
lugemisraskustega õpilastega (veebr–märts 2017)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine
5–6-aastaste laste kõne uurimisel (sept 2015)

Logopeed Aile Tomson

Aile Tomson

Logopeed
aile@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
K, R
Tutvustus

Lõpetas Tartu Ülikooli magistriõppe logopeedia suunal 2019. aastal. Aile magistritöö teema oli ,,Suktsessiivse kakskeelsusega koolieelikute jutustamisoskuse hindamine“. Varasemalt on töötanud tugisikuna, samuti logopeedina nii koolis kui ka lasteaias. On olnud praktikajuhendaja logopeedia eriala üliõpilastele. Kuulub Eesti Logopeedide Ühingusse, samuti Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühendusse.

Erialased koolitused:

Täiskasvanud õppija toetamine: logopeedia praktikajuhendajate koolitus. Tartu Ülikooli täiendkoolitus, 2021 (16h).
J.A.Strebeleva Eesti oludele kohandatud metoodika kasutajakoolitus. Tartu Ülikooli täiendkoolitus, 2021 (8h).
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4-aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ koolitus, 2020 (5h).
Autistliku lapse kõne arendamine. ELÜ koolitus, 2019 (6h)
Alveolaarsete häälikute seade. ELÜ koolitus, 2019 (8h)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ koolitus, 2019 (6h)
Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid. ELÜ koolitus, 2019 (8h)

Imetamisnõustaja Juta Ernits

Juta Ernits

Imetamisnõustaja, lasteõde
juta@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Juta lõpetas 1974a Tartu meditsiinikooli meditsiiniõe erialal. Oma tööelu alustas ta Maarjamõisa haigla hingamiskeskuse intensiivravi palati õena. Omab
meditsiiniõena aastatepikkust ja mitmekülgset töökogemust nii lastega (Tartu Kliiniline Sünnitusmaja, Tartu Linna KL. lastehaigla, TÜ Lastekliinik) kui
täiskasvanutega (Maramaa Kliinik töötervishoiuõde, Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik statsionaarne õde). Alates 1994 aastast töötab Juta imetamisnõustajana. 1997-2021 oli Juta Hea Alguse pereprogrammi perekülastaja. Samuti on ta aastaid kureerinud täiendkursust „Terve laps“. Aastatel 2005-2016 oli ta koolituse „Mitmekesine lasteõendus“ korraldaja. 2011 aastast alates on rahvusvahelise teadusuuringu Diabimmuune töögrupi liige. Samuti on Juta koolituskeskus LUWI lektor ja „Beebisõbralik Haigla“ hindajate töögrupi liige. Juta on läbinud järgmisi erialaseid koolitusi

Olulisemad täiendkoolitused:

2005- 2006 Psühhoteraapia ja nõustamise koolituskeskus Eesti Pereteraapia Ühing
„Sissejuhatav kursus perekonnapsühholoogiast ja –psühhoteraapiast“
2005 Kontakt Konverentsid „ Arenguvestlus = tulemusjuhtimine“ SELF II OÜ „Koostöö muudatuste tingimustes“
2004 Eesti Õdede-uurijate Nõukogu „Õed elanikkonna tervise edendamisel“
2003 Tervise Arengu Instituut „Muutuste juhtimine kvaliteedi parendamiseks: keskastme juhi roll tervishoius“
1999 Lasteõdede spetsialiseerumiskursus Jüvasküla Üliõpilaste Täienduskoolituskeskus „Rühmajuhi koolitus“
Programm „ Hea algus“ Perekülastaja väljaõpe
1996 as Psyche LDT „Lastevanemate efektiivsuse Treening“
1995 UNICEF „Lapsesõbraliku haigla hindajate treeningkursus“

Logopeed Maarja-Liis Rants

Maarja-Liis Rants

Kliiniline logopeed
maarjaliis@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
Kokkuleppel
Tutvustus

Maarja-Liis töötab alates 2013. aastast haiglas nii laste kui täiskasvanutega, lisaks on ta rehabilitatsioonimeeskonna liige ning osutab rehabilitatsiooniteenuseid. Maarja-Liisile pakub suurt huvi töö täiskasvanutega, kellel esinevad neelamis- ning kõnehäired. Teraapia vajaduse hindamisel ja läbiviimisel lähtub logopeed igast inimesest eraldi. Koostab ja kohandab individuaalselt igale kliendile sobiliku materjali. Maarja-Liis täiendab end pidevalt erialastel koolitustel.

Spetsialisti erialased õpingud:

2011–2013     Tartu Ülikool. Haridusteaduse magister (logopeedia)
2008–2011     Tartu Ülikool. Haridusteaduse bakalaureus (eripedagoogika)

Kutsejärk:

Kliiniline logopeed, tase 7 (tunnistuse nr 121272)

Erialased koolitused:

2020
Näonärvihalvatused – logopeediline diagnostika ja ravi. EKLS

2019
Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia kliinilisele logopeedile. Videofluoroskoopilise neelamisuuring, läbiviimine ja tõlgendamine. EKLS
FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia. EKLS
Farmakoloogia kliinilisele logopeedile

2018
Vokalisatsioonist häälikuteni. ELÜ
Pre-Congress Course. Dysphagia in Critical Care and Respiratory Disease. 8th ESSD Congress , Dublin
Täiskasvanute neurogeense düsfaagia hindamine ja teraapia: praktiline kursus edasijõudnutele. Tartu Ülikooli täienduskursus

2017
Motiveeriv intervjueerimine logopeedias. ELÜ
Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad – meeskonnatöö. Tartu Ülikooli täienduskursus
Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. ELÜ

2016
Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia lastel ning täiskasvanutel. ELÜ

2015
Hääleteraapia spetsiifilised suunad. ELÜ
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. ELÜ
Kogeluse hindamine ja teraapia. ELÜ

Logopeed Oksana Raushkina

Oksana Raushkina

Logopeed
oksana@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööeaeg
kokkuleppel
Tutvustus:

Hariduskäik

1999-2004 The Moscow State Social University, master of science in Psychology.
1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-logopeed.

Töökogemus

2003- ... Kolkja Lasteaed-põhikool. Õpetaja, logopeed.
2010-2011 Kallaste keskkool ja lasteaed. Logopeed.

Täiendkoolitused

2014 LAK-õppe ja keelekümbluse ABC 32 t.
2013 Lastel ja noorukitel esinevad psüühika-ja käitumishäired 6 t.
2012 Hariduslike erivajadustega lapsed üldhariduskoolis. Individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kooli individuaalsed õppekavad. 6 t.
2011 Kujundav hindamine. 6t
2008 Professionaalse ja emotsionaalse läbipõlemise sündroom, selle profülaktika ja korrektsiooni võimalused. • 6 t.
2007 Esimese kooliastme õpilaste ja nende vanemate ning pedagoogide sotsiaalse pädevuse psüholoogilise arendamise sisu ja tehnoloogiad.
2007 Kaasaegse tunni projekteerimine, arvestades õpilaste intellektuaalse arengu eripärasusi.
2006 Arenguvestluste läbiviimine laste õppeedukuse tulemuste põhjal. 6 t. 2006 Lugemis - ja kirjutamishäired noorematel koolilastel. Düsgraafia. Düsleksia. 6t
2006 Hariduslike erivajadustega põhikooli õpilaste toimetuleku toetamine. 160 t
2006 Kirjaliku kõnekeele rikkumise ärahoidmine, koolieelsetel lastel ja noorematel koolilastel. Kaasaegne lähenemine dispraktilise düsgraafiate diagnostikale, ennetamisele ja kõrvaldamisele. 16 t.
2006 Düsortograafia diagnostika ja korrektsioon kooliõpilastel logopeedilistes tundides. 16 t
2006 Hariduslike erivajadustega laste toetamine põhikoolis.
2005 Koolipedagoogika 160 t.

[ OLD ] Logopeed Julia Krehhov

Julia Krehhov

Logopeed
julia@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
lapsehoolduspuhkusel
Tutvustus:

Julia lõpetas logopeedia magistriõpingud 2017. aastal cum laude.  Logopeedina töötamist alustas ta 2016. aastal koolieelses lasteasutuses. Nüüdseks on tal kogemusi nii haridus-, meditsiini- ning sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas. Hetkel töötab logopeedina ka kliinikus. Osaleb logopeedidele suunatud koolitustel nii Eestis kui välismaal. Julia erialane huvi on imikute, väikelaste ja täiskasvanute neelamis- ja söömishäired. Teostab teraapiat peamiselt eesti keeles, kuid suhtleb vajadusel ka vene keeles.

Spetsialisti erialased õpingud:

2015 - 2017    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, eripedagoogika ja logopeedia (logopeedia suund). Magistrikraad (cum laude)

Magistritöö kaitsud teemal: Fiiberendoskoopiline neelamisuuringu usaldusväärsus penetratsiooni ja aspiratsiooni esinemise hindamisel penetratsiooni-aspiratsiooni skaala alusel.

2012 - 2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, eripedagoogika.

Bakalaureuse kraad

Erialased koolitused

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 6t
Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 8t
Kõneapraksia 15t
Pea piirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia 8t
Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel 16t
Silmajälgimise tehnoloogia kasutamine erivajadustega laste ja täiskasvanute alternatiivkommunikatsioonis 8t
Kerge vaimse alaarenguga õpilaste pragmaatiliste oskuste arendamine 4t
Kõne-eelsete ja järgsete pragmaatiliste oskuste ja mängu hindamine. Testid pragmaatiliste oskuste hindamiseks. Teraapia verbaalsete ja mitteverbaalsete suhtlemisoskuste arendamiseks 28h
Neonataalsed ja pediaatrilised söömishäired: hindamine ja sekkumine intensiivravis ja pärast väljakirjutamist 8,5t

 

[ OLD ] Psühholoog Ljudmilla Saar

Ljudmilla Saar

Psühholoog
ljudmilla@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööeaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Ljudmilla alustas oma õpinguid 2004 a. Tartu Ülikoolis. Aastast 2009 töötanud erinevates rehabilitatsiooniasutustes (Dorpat Tervis OÜ, Valga Haigla AS, MTÜ Ühiselt). 2011.aastast Ljudmilla on Gordoni Perekooli koolitaja. Kõige rohkem kogemust tööl erivajadustega lastega (vaimne alaareng, autism). Töös kasutab liivateraapiat, ABA teraapia meetodit ja PECS süsteemi

Spetsialisti erialased õpingud:

2008-2011 Tartu Ülikool, magistratuur, psühholoogia erialal
2005-2008 Tartu Ülikool, bakalauruse kraad psühholoogia erialal

Täiendkoolitus:

2020 PECS, level 1 training (Alternatiivse kommunikatsiooni süsteem)
2019 Imetamisnõustamise baaskoolitus
2018 Täiskasvanute koolitaja koolitus“
2012-2014-„Liivateraapia konsulteerimisel, saatmisel ja haridusel“, (360 tundi)
2012- ... Applied Behavior Analysis , Behavior treatment and Tecnology ( kokku 185 tundi)
2011 Gordoni perekooli koolitajate väljaõppe, oman 1 kutsetase

2011 Perekonsultatsioonid OÜ, Pereteraapia algkursus
2010 Tartu Ülikool, Laste nõustamine ja psühhoteraapia 1
(kokku 198 tundi

Logopeed Signe Süvaorg

Signe Süvaorg

Logopeed
signe@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
kokkuleppel
Tutvustus

Alustas õpinguid 2015. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika erialal. On olnud praktikal ja tööl SA Agrenska Fondi erivajadustega lastelaagris Tammistu mõisas, samuti rehabilitatsioonikeskuses Activitas OÜ ja psühhiaatriakliinikus Ambromed. Tartu Ülikoolis on ta läbinud tuutorikoolituse, nõustanud ja aidanud oma eriala esmakursuslasi. Signe on töötanud töövahenduskonsultandina Eesti Töötukassas, kus igapäevane töö sisaldas ka erivajadustega inimeste nõustamist, neile teenuste ja toetuste korraldamist.

Signe on läbinud logopeedia praktika lasteaias ja kliinikus. Kliiniku praktika on ta läbinud TÜ Lastekliinikus, töötades lastega vanuses 1-11a. Tööd täiskasvanutega on ta praktiseerinud TÜ Närvikliinikus.

Logopeedina alustas tööd Babysport lastekeskuses 2020. aasta märtsis, kus ta tegeles rehabilitatsiooniteenuseid vajavate lastega. Magistriõpingud lõpetas 2020. aasta juunis ja lõputöö kaitses teemal „Kilpnäärme operatsiooni eelsete patsientide hääle- ja neelamishäired“.

Erialased koolitused:

  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6 aastaste laste kõne uurimisel (veebr 2019, 6h)
  • Varajane märkamine ja psühhomotoorse arengu toetamine (nov 2019, 5h)
  • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod (nov 2019, 6h)
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4- aastaste laste kõne uurimisel (sept 2020, 5h)
  • Veebiseminar: Neuroloogiliste probleemidega väikelaps (dets 2020)
  • Huule- ja/või suulaelõhega (HSL) sündinud laste perekonna toetamine ja
    kõne arengu eripärad (sept 2021)
  • Müofunktsionaalne teraapia koolieelses eas (okt 2021)