Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Наталья Редискина

Психолог
natalia@koneteraapiakeskus.ee
Забронировать встречу
Время работы
по соглашению
Введение

Natalia Rediskina, магистр практической психологии, обучалась экзистенциальной психотерапии,
песочной терапии, работе с подсознанием, прикладному анализу поведения. Опыт работы с
родителями и детьми более 20 лет.

Помогает

- когда вы не справляетесь с переживаниями о состоянии ребенка
- когда вам трудно справиться со страхами за будущее ребенка
- когда вы испытываете вину за то, что у ребенка что-то развивается неравномерно или
своеобразно
- когда вы не знаете, как справляться со своим ребенком
- когда вы испытываете высокое напряжение при общении с работниками садика или
школы
- когда вам трудно общаться со своими родственниками из-за непонимания вашей ситуации
- когда вам больно от того, что родственник не принимает трудностей ребенка

Läbinud koolitused:
Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus 2022
Laste ja noorukite käitumishäired ja enesekahjustav käitumine 2022
J.A.Strebeleva eesti oludele kohandatud metoodika kasutajakoolitus 2022
Neirographica Basic Level (Lifting Inner Constreints, NeuroComposition) 2022
Neirographica (Basic level) algorithm: Lifting Inner Constraints 2021
Psühholoogiline esmaabi 2020
Psüühiline trauma ja kaotus lapse pilgu läbi 2019
Mänguteraapia kasutamine töös hüperaktiivsetele lastega 2019
Koolipsühholoogide kovisioon 2019
Depressioon ja ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused 2019
Meeleolu- ja emotsionaalsed häired 2019
KiVa tiimi baaskoolitus 2019
Psühholoogiline eneseabi 2018
Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine 2018
Koolipsühholoogide kovisioon 2018
Psühhoteraapia võtted ja meetodid traumatöös laste ja noortega 2018
Stressivaba keha – võti teadlikkusse 2017.a. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi töötades HIV ja narkomaania valdkondas? 2016.a. (Tervise Aredgu Instituut)
Muinasjututeraapiapsühholoogilisel nõustamisel 22.05.2016.a. (Let’s play perekeskus)
Sõltuvusravi ja rehabilitatsioonis kasutatavad metoodikad 2014. a.(Eesti-Šveitsi koostööprogrammi proekti raames Justisministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi poolt))
Sotsiaalpsühholoogilised ja metoodikalised aspektid narkosõltlastega töös 2014. a. (Tartu Ülikooli Narva Kolledž)
Mentaliseerimisel põhinev ravi 2014. a. (Tervise Aredgu Instituut)
Rehabilitatsiooniprogramm pere- või paarisuhtevägivallas süüdimõistetud meestele – ettevalmistav koolitus grupivedajatele 2014.a. (Tartu Ülikooli Euroopa kolledž)
Functional assessment and behavioral modification 2012.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy)
Basic principles of Applied Behavior Analysis and Behavior chenge procedures 2011.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy)
Vebal behavior assessment and teaching procedures 2011.a. (Israeli Center of ABA education Behavior Treatment and Technjlogy
Andekas õpilane koolis 2011.a. (Taru Ülikooli)
Psühhosomaatiliste häirete psühhoteraapia 2011.a.
Läbipõlemise ennetamine 2010.a (MTÜ NÜ Hellanes)
Käitumis- ja õppimisprobleemidega laps. Areng ja kasvatus 2008.a. (UNICEF Eesti Rahvuskomitee programmi „Eesti laps ja pere“ raames)
Aredguvestlused (videotrening) 2008.a. (MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus)
Püüame teineteist mõista 2008.a. (Tallinna Ülikool)
Sõltuvusprobleemid kooliastel II osa 2007.a. (Tartu Linnavalitsus Tervishoiuosakond)
Õpilase individuaalse toetamine – täienduskoolitus koolimeeskondadele 2006.a. (Tartu Ülikool)
Kooli arengukava koostamine 2006.a. (OÜ Õppekeskus Intellekt)
Uimastiennetusmetoodika Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus 2006.a. (Inemiseõpetuse Ühing Eesti Haigekassa)
Sotsiaal+ majanduslikes raskustes perede teismeliste eripäraga arvestamine õppeprotsessis 2005.a. (MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus)
Psühholoogiline kriisiabi koolis 2005.a. (MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing)
Stressi juhtimine. Konfkiktide lahendamine tervisthoidval viisil 2006.a. (Tartu Ülikool ja Eesti Tervisekasvatus Ühing)
Uued strateegiad vabadele lastele 2000.a. (International Center for Assault Prevention)

Läbinud seminarid/konverentsid:
Laste õiguste kaitse ja abivajava lapse abistamine 2020
Estonian Network of people living with HIV hereby 2018
Metaphorization and transcultural approach in counselling and psychtherapy 2017.a.
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VIII suvekool 2016
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VII suvekool 2015
Tervisedenduse lõimimine kliinilisse praktikasse 2014
HIV-i ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VI suvekool 2014
Eksistentsiaalne teraapia 2013.a.
HIV-i ja narkomaania ennetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite V suvekool 2013
Foorum „Kaasav haridus, milline on meie valmisolek?“ 2012.a.
Eesti Autismiühingu 20.aastapäeva konverensil „Oleme täisealised, mis edasi?“ 2011.a.
Rediscovering Awe: Emergence of a Depth Spirituality 2005.a

Postitused:
ISBN-13:978-613-8-38331-4 «Поговори со мной, Душа» raamatu autor 2019ISSN 1691-0796 Метафоризация и транскультуральный подход в консультации и психотерапии. Сборник научных статей No 32
Artikli autor «Ассоциативные карты как ключ для понимания» 2017

Ametialased saavutused:
Aasta tervishoiuvaldkonna spetsialist 2013 - sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse psühholoog