Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Laine Lilleoja

Logopeed
laine@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
Tutvustus

Laine alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 2011. aastal ja lõpetas logopeedia erialase magistri 2017. aastal. Magistritöö on teinud teemal "Õpetajate poolt 3–4-aastaste laste sotsiaalsetele oskustele antud hinnangute seos lapse kõne arengu ja kasvukeskkonnaga". Varasemat tööalast kogemust
on omandanud nii lasteaias, koolis kui ka rehabilitatsioonisüsteemis. Logopeed on Eesti Logopeedide Ühingu liige, lisaks kuulub Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühendusse.

Spetsialisti erialased õpingud:

2014–2017 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava,
haridusteaduse magistrikraad (logopeedia)
2011–2014 Tartu Ülikool, eripedagoogika bakalaureuseõppekava,
haridusteaduse bakalaureusekraad

Erialased koolitused:

Alveolaarsete häälikute seade (dets 2019)
Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias ja koolis (nov 2019)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3–4-aastaste laste kõne uurimisel (juuni 2019)
Lapse suu: suu- ja keele funktsioonide mõjust lapse arengule (aprill 2019)
VI Baltimaade logopeediakongress: autism (aprill 2019)
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps (jaan 2019)
Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid (jaan 2019)
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani (nov 2018)
Keelekida hindamise metoodikad (mai 2018)
Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks
lugemisraskustega õpilastega (veebr–märts 2017)
Standardiseeritud kõnetesti kasutamine
5–6-aastaste laste kõne uurimisel (sept 2015)