Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Julia Krehhov

Logopeed
julia@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
lapsehoolduspuhkusel
Tutvustus:

Julia lõpetas logopeedia magistriõpingud 2017. aastal cum laude.  Logopeedina töötamist alustas ta 2016. aastal koolieelses lasteasutuses. Nüüdseks on tal kogemusi nii haridus-, meditsiini- ning sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas. Hetkel töötab logopeedina ka kliinikus. Osaleb logopeedidele suunatud koolitustel nii Eestis kui välismaal. Julia erialane huvi on imikute, väikelaste ja täiskasvanute neelamis- ja söömishäired. Teostab teraapiat peamiselt eesti keeles, kuid suhtleb vajadusel ka vene keeles.

Spetsialisti erialased õpingud:

2015 - 2017    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, eripedagoogika ja logopeedia (logopeedia suund). Magistrikraad (cum laude)

Magistritöö kaitsud teemal: Fiiberendoskoopiline neelamisuuringu usaldusväärsus penetratsiooni ja aspiratsiooni esinemise hindamisel penetratsiooni-aspiratsiooni skaala alusel.

2012 - 2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, eripedagoogika.

Bakalaureuse kraad

Erialased koolitused

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 6t
Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 8t
Kõneapraksia 15t
Pea piirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia 8t
Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel 16t
Silmajälgimise tehnoloogia kasutamine erivajadustega laste ja täiskasvanute alternatiivkommunikatsioonis 8t
Kerge vaimse alaarenguga õpilaste pragmaatiliste oskuste arendamine 4t
Kõne-eelsete ja järgsete pragmaatiliste oskuste ja mängu hindamine. Testid pragmaatiliste oskuste hindamiseks. Teraapia verbaalsete ja mitteverbaalsete suhtlemisoskuste arendamiseks 28h
Neonataalsed ja pediaatrilised söömishäired: hindamine ja sekkumine intensiivravis ja pärast väljakirjutamist 8,5t