Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Anne Nurmik

Eripedagoog-nõustaja, logopeedi assistent
anne@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
K, R
Tutvustus

Annest sai eripedagoog 2017.aastal Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja magistri õppekava lõpetamisel. Seejuures oli see tema teine magistritasemel haridus, sest 1993.aastal lõpetas ta sama ülikooli eelkäija, Tallinna Pedagoogikainstituudi, joonestamise ja kunstiõpetuse õpetaja eriala.

Pedagoogilist tööd alustas Anne seejuures juba 1986.aastal. Seega on Anne laste õpetamiseks vajalikud kogemused omandanud pika aja jooksul. Anne on olnud Jõgeva kunstikooli asutaja, pikaaegne juht ja õpetaja. Viimane oli ka määravaks sellele, et Annest eripedagoog sai. Nimelt puutus Anne oma kunstikooli töös sageli kokku õpilastega, kes oma üldhariduskoolis õppimisel tekkinud raskusi temaga jagada ja arutada soovisid. Nõnda kasvaski aastatega mõistmine, et näiteks kunstis andekad lapsed võivad oma individuaalsete eripärade osas üldhariduskoolis sootuks märkamata ja toetamata olla.

2014.aastal tegi Anne oma senist tööd muutva pöördelise otsuse, asudes tööle Jõgevamaa Rajaleidja keskuse ja koolidele hariduslikke soovitusi andma hakanud maakondliku nõustamiskomisjoni juhina. Nüüd sai Anne olla päriselt toeks erivajadustega lastele ja nende peredele. Seejuures asus ta ka ise eripedagoogiks õppima. Tänaseks on Annel rohkelt töökogemust hariduslike erivajadustega laste toetamisel ja arendamise. Ta on töötanud kõnepuuetega lastele mõeldud erikoolis ning eripedagoogina lasteaias, üldhariduskoolis, rehabilitatsioonimeeskonnas ja erapraksises.

Lapsed ja lapsevanemad, kellega ta koostööd on teinud, on jäänud temaga koostööd tegema aastateks. Eripedagoogina lähtub Anne alati lapse arengutasemest ning oma tõhusaimaks õpetamisviisiks ja õpitu kinnistamiseks kasutab ta mängu. Kuna ka uuringute järgi on laste juhtiv õppimisviis mäng, on Anne
eripedagoogi tunnid laste poolt väga oodatud. Lausa „mängides“ saavad erinevas vanuses lapsed selgeks osaoskused, mis neile eelnevalt raskusi on valmistanud. Koostööst lapsevanematega on Anne saanud palju tänu, sest hinnates lapse arengutaset selgitab ja mudeldab ta lapse hakkamasaamist aga ka õppimist vajavaid osaoskusi lapsevanemale. Viimane suurendab lapsevanema mõistmist ja koostöösoovi, mistõttu on ka lapse areng paremini tagatud.

Anne on valmis laste ja vanematega koostööks nii vahetu kontakti kui ka e-õppena. E-õppe jaoks kasutab ta enda loodud e-õpikeskkonda aga ka teisi põnevaid võimalusi.