Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Kõneteraapiakeskuse peamiseks eesmärgiks on patsientidel arendada või taastada neelamis-ja/või kommunikatsioonivõimet. Meie meeskonna logopeedidel on teatud spetsialiseerumine ja lemmikvaldkonnad, milles on nad ennast põhjalikumalt täiendanud. Nad on nõus oma praktilisi teadmisi ka teistega jagama. Seetõttu lõime oma keskuse alla ka koolituskeskuse. Mõnikord kutsume koolitama inimesi väljastpoolt meie ettevõtet, et pakkuda veelgi laialdasemaid koolitusi.

Omame Tervishoiuteenuse luba:
Link – https://mveeb.sm.ee/..

MTÜ Kõneteraapiakeskuse Koolitused registrikood: 80582447
Õppeasutuse EHISe ID: 46119
Täiskasvanute koolitusasutuse nr: 217999

Täienduskoolituse õppekorralduse alused on  esitatud kõrvalaknas avanevas pdf failis
Täiendkoolituseasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused avanevad pdf failis

Koolitused ja seminarid on koostatud mõeldes erinevatele sihtrühmadele – nii lapsevanematele, spetsialistidele kui ka teistele huvilistele. Samuti oleme kokku kogunud logopeedide tagasiside, milliste küsimuste või muredega enim nende juurde pöördutakse. Koolituskava oleme proovinud muuta erikülgseks ning püüame kaasata tulevikus koolitajaid ka  väljastpoolt meie koolituskeskust.

Avatud koolitusi me hetkel ei paku. Koolitused viiakse läbi koostöös tellijaga. Tellitava koolituse hinnapakkumise saadame teile e-mailile. 

Kontakt: koolitus@koneteraapiakeskus.ee 

MTÜ Kõneteraapiakeskuse Koolitused on esitanud täiskasvanute täiendkoolituste majandustegevusteate nr. 217999. TELLITAV koolitus lasteaiaõpetajatele, tugiõpetajatele

Teema:
Lugemisoskuse kujundamine väikelapseeas. 

Koolituse eesmärk:

Tutvustada õpetajatele ja tugispetsialistidele kirjaliku kõne kujunemise etappe, kirjaliku kõne eelduste põhimõtteid, lugemisoskuse kujunemise etappe ning erinevaid meetodeid, kuidas last lugema õpetada.

Õpiväljundid: 

Koolitusel osaleja:
– mõistab lugemisoskuse seost lapse kõnetaju ja kõneloome arenguga;
– saab ülevaate kirjaliku kõne eelduste põhimõtetest;
– saab ülevaate lugemisoskuse kujunemise etappidest;
– õpib eristama lugema õpetamise algusmeetodeid;
– saab praktilisi nõuandeid sagedasemate lugemisoskuse arengu takistuste ületamise kohta.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi. Osalajetele väljastatakse tunnistus. 

Koolitajad:

Lea Kübar, kliiniline logopeed
Darja Parts, kliiniline logopeed

Koolituse asukoht: kokkuleppel
Küsi pakkumist: koolitus@koneteraapiakeskus.eeTOIMUNUD: 

Veebinarisari lapsevanematele: “Lapse kõne arengu toetamine esimese kolme eluaasta jooksul”

Sisaldab teemasid: 

-suhtlusvõime arendaminelapse
– üldise arengu toetamine
– tähelepanuvõime arendamine
– kõne tajumise toetamine
– mängu arendamine
– ohumärgid väikelapse arengus

1 – osa Kõne arengu toetamine: 0-6 elukuuni, 6-12 elukuuni.
2 – osa Kõne arengu toetamine: 12-18 elukuuni,  18-24 elukuuni.
3 – osa Kõne arengu toetamine: 2a – 2a6k vanuseni, 2a6k – 3 eluaastani.

Veebinaride salvestusi on võimalik osta eraldi või tervet sarja kirjutades  oma soovist koolitus@koneteraapiakeskus.ee